Vždy s veselým duchem... ;D

Agentky VIII

14. února 2007 v 19:53 | Purplefay |  Naše FF
Zachráněny
Bylo hluboko po půlnoci, když oheň okolo dodávky slábl. Skupinka si začala dělat starosti čím ho přikrmit. Vlci netrpělivě obíhali plameny, jakoby hodnotili situaci, jestli oheň přeskočí nebo ne.
"Nëmeeli bysmee rädšii vylëzt nä ström?" drkotala strachy FLY. Päenissen nečekal a začal znovu vylézat na "svůj" strom. Za ním se přidala FLY. Ville se Spar vylezli na vedlejší smrk. POTUTka podpírala Bama, který se potácel a chystala se lézt na strom. Ze silné větve nad její hlavou, ji podávala ruku FLY. Najednou si všimla, že jeden z vlků přeskočil místo, kde byl oheň nejslabší.
"Proboha POTUT dělej, podej mi ruku!" vykřikla.
POTUTka se ohlédla akorát ve chvíli, kdy vlk skočil ze zadu na Bama. Zakousl se mu do ramene kabátu.
"Ááá" zařval Bam a svalil se na zem. POTUTka sebrala hořící klacek a přetáhla vlka přes hřbet. Zakňučel a uskočil. V tu ránu se ale objevil další a vrhl se na ležícího Bama. Ten ho stačil chytit za ušima. Vlk mu šel po krku. Vší silou ho tlačil od sebe, ale vlk sebou házel a snažil se mu vyškubnout. Ville se Spar ze stromu pozorovali ten chaos, rvali kolem sebe větve a šišky a házeli je dolů na vlky, aby odvedli jejich pozornost. Najednou blízko sebe Ville uslyšel:"Mätee nëjaký pröbleem?", zvedl hlavu a přímo před ním se vznášela Kety, opodál zase Ted. "Ááá-a-a-áá, dö häjzluu! Cö see tö dëjee?! Sëm snäd v Däntövee Pëklee?! Pöd nämä vlcii, näd nämä Üpíířii!" řval vyděšeně a házel po Kety šišky.
Jeho řev vyděsil i Spar. Ta se leknutím málem pustila kmene. To ji naštvalo, vylezla k Villemu a třískla ho přes zadek.
"Cö řvëš völe Ville, üž së täk döst böjíím!" zaječela na něj, ale když viděla Kety a jejího přítele zlost z ní rázem vyprchala. "Ketýýý, ty ses vrátilááá, hurááá. Ä ty dárling.." otočila se na Villeho a bouchla ho do ramene až zakňučel "..jëstlii pö níí hödííš jëštee šiišköuu, täk të hödíím vlküm!".
Valo se zakroutil:"Tös nëmuusëlaa, töhlee rämeenö sëm meel vyklöuubëný, kd¨yž sëm späd zë strömuu!".
Kety a Ted zatím střemhlav slétli ke smečce vlků, kteří už se vrhli na POTUTku a Bama. Kety chytila dva vlky za ocasy a vylétla s nimi nad skálu. Tam je pustila. Vlci byli zmateni a kňučeli strachy. To samé udělal Ted. Vlků bylo ale dost a tak Ville s ostatními slézali ze stromů, aby jim pomohli. Právě v okamžiku, když se jeden z vlků zakousl Bamovi do nohy a druhý skočil na POTUTku, ozval se výstřel. Vlci se okamžitě rozprchli. Všichni se zmateně rozhlíželi, kdo to má zbraň. Za plameny se objevili dva muži, v rukou lovecké pušky a na tvářích široký úsměv.
"Ale to sou přece naši známí!" zamrkal zpod brýlí Päenissen a hnal se se Spar k chlápkům. Po chvilce k nim přistoupil také Tiziano, který dorazil na sněžném skůtru.
"Tiziano!" řvala POTUTka a skočila mu na krk.
"Nazdár holká. Tebe sem pěkně dlouho neviděl!" objal ji, ale pokukoval přes ní po Spar. Hned poznal o jaké agentce to Fay s Andy brebentily. Měly pravdu. Líbila se mu. Šli k sobě a Tizio se zeptal:"Ahoj. Ty seš...?"
Skočila mu do řeči:" Jo sem Artuši.", nevydržela jeho andílkovský pohled a objala ho kolem krku.Spíš ho rovnou skolila na zem. Z hlavy mu přitom spadla čapka. Držel ji kolem pasu a nezdálo se, že by mu to vadilo."Ty bláho, ty máš krásný háro!" rozplývala se Spar ahrábla mu do vlnitých dlouhých pramínků. Chytil ji za hlavu a začal se s ní líbat. Všichni zírali. Bam se rozřehtal :" Tak to je fofr jiskra!".
Všichni se přivítali a seznámili se.
"Nëníí möc čäsuu. Pöjeduu hlëdat Fej. Jë v lësee sämä ä müžee být väžnee zräneenä!" oznámil všem Tizio, zvedl se ze země a sedal si na skútr.
"Pojedu s tebou! Je to moje nej kámoška!", řekla rychle Spar a sedla si za Tiziana. Ten se naní mile usmál :"Až se vrátíme do chaty, dáme si spolu čaj s rumem, co ty nato?" řekl.
Ta na něj zamrkala: "Si piš! Hlavně toho Ruma." a rozjeli se do lesa.
Ostatní se namačkali na saně, s kterými přijeli Petr a Jöllgerssen. Petr zamával na Kety a Teda, aby je sledovali a letěli za nima k chatě.
* * * * * *
Fay pomalu otevřela oči. Uviděla nejprve oheň. Vedle něj ležel černý vlčák, který ji upřeně pozoroval a slabě vrtěl ocasem. Opodál přelíval z kotlíku do hrnečku vroucí vodu muž. Byla v nějaké jeskyni. Fay se pohnula, ale ihned zasténala. Pálilo ji celé tělo. Muž se k ní naklonil, podepřel ji rukou hlavu a přiblížil ji plechový hrneček ke rtům.
"Musíš to vypít, pomůže ti to", řekl polohlasně. Fay mu překvapeně pohlédla do očí.
"Ty jsi Čech? Aú, to pálí!" ucukla.
"Musí to pálit, když se to vařilo! Nemluv a pi! Jo, sem z Čech", dodal. Fay si usrkla horkého čaje a nespustila z muže oči: " Jak se jmenuješ? A co tu děláš ve Finsku? Pracuješ tady? Kolik je ti? Ty seš tu sám? A to je tvůj pes?". Muž postavil hrneček na zem, sklonil se nad Fay a začal ji rozepínat potrhaný kabát. "Poslyš brzdi! Nechceš toho najednou vědět nějak moc, hmm?", zeptal se podrážděně a rozepínal ji zip u mikiny. Fay na něho zírala, dlaněma se opřela o jeho hruď a chtěla ho od sebe odstrčit: "He-héj! Ty brzdi! Co to děláš?! Nic mi o sobě neřekneš a už mě svlíkáš?! Tak to ne, pusť mě!" a bušila do něj pěstma. Muž ji ale chytil za ruce a přimáčkl ji je k zemi. Sklonil se těsně k jejímu obličeji a pomalu, ale důrazně řekl:"Uklidni se prosím tě. Nechci ti ublížit. Chci si jen prohlídnout tvoje zranění, jasný?!".
Fay se cítila zahanbeně. Přivřela oči. Muž ji opatrně vyvlékl ruce z kabátu a sundal ji mikinu. Nad pravým prsem ji prosakovala přes triko krev.
Musím ti sundat to triko, pojd posaď se. Jmenuju se Gabriel.". Podepřel ji a sundal zakrvácené tričko. Pozorně si prohlédl její trup a přejížděl dlaněma přes její žebra.
"Bolí tě tady někde? Jo, je to můj pes Body. Trochu cestujem, poznáváme svět, a taky hledáme sami sebe. Co Bodíku?", pousmál se na psa. Ten se ihned posadil, nastražil uši a zavrtěl ocasem. Gabriel se zvedl a začal se hrabat v batohu. "Kosti máš asi v pořádku. Chtělo by to určitě rentgen, abys nakonec neměla vnitřní zranění. Přežiješ šití?" zamával ji před nosem jehlou.
"Přežila sem pád z balónu na zem, tak nějakých pár stehů snad zvládnu, né?" kasala se Fay. Namočil hadřík do vody a otřel ji ránu na hrudi. "Tohle je tak na dva stehy. Horší bude to lýtko.", prohlížel si zranění. Sundal si z kalhot opasek a podal ji ho. :"Zakousni se, aby sis neprokousla ret." Fay se zamračila a pásek sevřela v dlani."Dělej radši. Ať to mám už za sebou. Dělá se mi z toho už zle!". Gabriel ji zapíchl jehlu do kůže. Fay vytřeštila oči a zakřičela. Body zakňučel. Rychle se zakousla do opasku. S každým dalším vpichem ji vyhrkly slzy. Opasek málem přehryzla bolestí vejpůl.
* * * * * *
Psí spřežení zatím dorazila k chatě. Andy je už z dálky slyšela a tak vyběhla před dveře. Psi nervozně poskakovali a poštěkávali. Chtěli by urazit klidně ještě dalších dvacet mil. Byli totiž ve svém živlu. Petr s Jöllgerssenem je ale zahnali do kůlny vedle chaty. Andy se se všema radostně přivítala a pustila je do tepla. Sama čekala na Petra. Když ji viděl stát ve dveřích, usmál se a objal ji: "Tak co? Nebála ses tu sama? A co čajík, kafe? Našla si všechno, tvrdá hlavičko?". Andy se ustaraně usmála a odpověděla:"Radši mi řekni co je s ostatníma. Myslím na Fej. A kde je Tizio a Spar?" Petr ji všechno vyprávěl. V obýváku se celá skupinka únoskyň i unesených mačkala u krbu. Petr s Andy přinesli hrníčky a všem nalili horké nápoje. Andy přinesla ještě velký tác s obloženými chleby. Všichni se na ně vrhli. Bam si všiml kytary pověšené na zdi. Zeptal se Jöllgerssena, jestli ji může sundat. Ten kývl a nějak moc podezřele často sledoval FLY.Když se setkaly jejich oči, tak ji zaskočil chleba a začala kuckat. Jöllgerssen k ni přiskočil a jemně ji bouchl přes záda. Kuckala dál. Tak ji dal pořádnou herdu. Přestala kuckat a řekla:"Blbë- uchr.hek. Prömiiň, chtëlaa sëm řííct kiitos" a usmála se na něj. Už u ní zůstal sedět.
Bam podal Villemu kytaru.
"Něco tam hoď, ať se nenudíme" řekl mu anglicky. Ville Valo si vzal do ruky nástroj, přejel si rukou po bradce a kytaru položil vedle sebe. Zadíval se na všechny okolo sebe a vážně řekl:"Nä tö äbych väm zähräl, müsíím bëjt v pöhödě. Ä tö büduu, äž tü büdöuu jëštee třii lidiičky, nä ktërý čëkämee. Söuuhläsíítë?".
Všichni chlapi se na něj podívali s porozuměním. Všechny agentky- a Päenissen, s obdivem a láskou.
* * * * * *
Spar vytáhla mobil. Snažila se chytit signál. Čárečka na discpleji poskakovala, chvilkama mizela úplně. Tiziano jezdil mezi stromy a najednou ho Spar zatahala za rameno.
"Zastav Artuši,honem!". Tiziano zastavil. Spar mu ale řekla: "Jeď kousek zpátky!". Popojel pár metrů.
"Dost! Mám plnej signál, mrkni!" s radostí mu ukazovala mobil.Tiziano se na ní zakřenil:"To tady jako jezdíme po týhle pustině, aby sme honili signál, nebo co?!". Spar obrátila oči k nebi a vzdychla.
"Né, polární lišku Artuši! " a vyťukávala číslo.
V jeskyni Fay zatím spala. zachumlaná do kožichu spokojeně oddychovala. Gabriel seděl u ní a pil čaj.Najednou zazvonil její mobil. Gabriel po něm ihned sáhl, protože Fay sebou polekaně škubla. Ale spala dál.
Gabriel:"Halo?".
Spar:" F-Féj! Díky bohu, jsi živá! Co to máš s hlasem?!".
Gabriel:" Já nejsem Fej, ta je vedle a spí. Má zraněnou nohu a měla vykloubené rameno. Sem Gabriel, kdo jste vy a kde ste?".
Spar:" Sme v lese. Hledáme ji. Sem Spar, její přítelkyně. Kde ste vy přesně?".
Gabriel: "Nevím, jestli to tady znáte, ale sme v jeskyni u Teekäneeskëho potoka.".
Spar:"Počkejte- Artuši, nevíš, kde je tady Teekäneeský potok?".
Tiziano: "Si piš, že vím. Do deseti minut sme u nich.".
Spar:" Vydržte, Gabrieli, za pár minutek sme u vás.!".
Spar schovala mobil do kapsy, objala Tiziana kolem pasu, tomu z toho málem vylezly oči z důlků a uháněli k jeskyni.
Když přijeli k jeskyni, první byl venku Body a hned naně štěkal. Bylo mu jedno, jestli je tohle momentální obydlí z cihel nebo ze skály. Bral příchozí jako vetřelce. Spar se schovala za Tiziana. Ten ji chytil za ruku. Gabriel vyšel ven a okřikl psa. Body je očichal a vrátil se do jeskyně, kde si lehl k Fay.
Spar se k ní naklonila. V očích měla slzy.
"Co mi to zas vyvádíš kobliho jedna", šeptala a objala ji. Fay otevřela oči.
"Spar,Spar! Do paroma, co tady děláš?" chytila ji kolem krku.
"Hledáme tě tady s Artušem. Přece tě nenechám sežrat vlkama" hladila ji Spar po vlasech.
"Copak tady ňáký vlci jsou? Sem žádnýho neviděla. Jen Bodíka." zasmála se Fay.
"To bude asi tím, že všechny ty potvory si vyhledali nás" řehtala se Spar. Tiziano si k nim přisedl.
"Odpusť mi to Fej, vždyť já tě málem zabil ". Fay se na něj usmála:
"No,žral si to sekání lan pěkně. Sis hrál na piráta nevidím-neslyším, viď? Ale netrap se, už je to v poho. Hlavně mě už odtud dostaňte, ste tady dodávkou?".
Tiziano se Spar se na sebe podívali a začali se smát. " Holka, ta je mosbidně zrušená. Povezeš se něčím lepším" kývala Spar důležitě hlavou a pomohla ji posadit se. Tiziano se ale zadíval na Gabriela.
"Nojo, čéče, ale s tebou sme nepočítali, se na ten vlek nevejdeš. Jedeme k chatě u Jöllgerssena. Znáš to tam? Kdyžtak se pro tebe vrátím."
Gabriel se usmál a vzal Fay do náruče.
"To víš, že ty kluky znám. Parkrát sem u nich přespal. Zůstanu tady. Potřebuju bejt sám, se mnou si starosti nedělej. Hlavně, že Fej bude v pořádku.".Položil ji do vleku a přikryl připraveným spacákem. Spar si sedla za Tiziana, který právě otočil klíčem v zapalování. Fay chytila Gabriela za ramena.
"Ale Gejbe, já myslela, že..."
Gabriel ji schoval ruce pod spacák a pohladil ji po tváři:"Pššt, neboj Fej, určitě se zas uvidíme. Teď ale ne, nebylo by to dobrý, jasný? Pa.".
Skútr se pomalu rozjel."Děkuju!" zavolala Fay. Gabriel zvedl ruku na pozdrav. Vchod do jeskyně jasně osvětloval siluetu muže se psem po boku. Když mizeli Fay z dohledu, říkala si zoufale:" Proč,proč?".
* * * * * *
V chatě bylo ticho. Všichni se zamyšleně dívali do plamenů v krbu. Nikdo nemluvil. Čekali.
"Brd" vyrazila POTUTka.
"Ale no ták POTÚT" řekla FLY.
"Se vás snažím rozesmát,vždyť je to hrozný, napětí by se tady dalo řezat motorovkou! Tak aspoň řekněte někdo vtip, né?" ohradila se. Bam se chytil:" Yéééááách, já znám jeden very gud! Takže to byl jeden..." nedořekl, protože Andy stála s Petrem u okna a přerušila ho.
"Pssst, buďte ticho! Mám pocit, že vidím světla a něco slyším!".
"Sem to říkal, Marťani přilítli,dou si pro nás!" chechtal se Bam, ale všichni se hnali k oknům. Mezi stromy skutečně problikávala světla a byl slyšet zvuk motoru. Vyhrnuli se ze dveří chaty. O pár vteřin později konečně skútr zastavil před nimi. Agentky se sesypaly na Spar a Fay. Kluci se přátelsky plácali po ramenech s Tizianym.
"Kety! Ty seš tady taky!" brečela Fay jak želva a objaly se spolu. Všichni zapadli do chaty. Tiziano dostal čaj s rumem, Spar rum s čajem a Fay horkou čokoládu. Vyprávěli si zážitky. Ville si vzal do ruky kytaru a rošťácky se zadíval na poslední tři příchozí.
"Täk müžuu?" a zdvihl ruku nad hlavu, připravený udeřit první akord.
"Jéééééss" řvali všichni a radostí tleskali.
Ville hrábl do strun, ty praskly a málem mu vystřelili jeho modrozelené oko. Všichni dostali záchvat, jenom Villemu moc do smíchu nebylo. Držel se za tváře obšlehané strunama a díval se na Petra a Jöllgerssena.
Ten mu hýkavě vysvětloval:" Nö jä seem tii Ville chteel jäksii řííct, žee tä kytärä jee nä zdii üž dväceet lët, älee nëbylaa tä prävaa chvíílë, täk sory, hehehééééé".
Tak kecali,pili a zpívali jen tak. Fay nebylo dobře a odnesli ji tedy do podkroví. Jöllgerssen byl doktor- veterinář a tak ji alespoň prohlédl. Když se vrátil dolů, všichni na něj s obavami vzhlédli.
"Büdee tö döbrý, vniitřníí zräneeníí nëmä. Gabriel jii tö döbřee zäšiil, nä nözee mä jën sëdm stëhů, älee vypädaa tö süpr. Seem jii däl älee jiiný niitky, äby jii tö nëhniisälö. Zííträ see nä níí pödííväm. Nëchämee jii pröspät." Oddechli si. Jöllgerssen se otočil na Petra:" Pötřeebujuu see mrknöuut nä psii, pömuužëš mii?"a mrknul i na FLY. Ta si hned přehodila kabát a mířila za ním ke dveřím.
"Kdiiž see mnöuu püjdee Andy..?"odpověděl. Ta se nenechala přemlouvat a tak odešli do kůlny za smečkou. Povídali si tam až do rozbřesku.
Spar vytáhla karty. "Kdo si se mnou dá jedno kolečko, plošííím." míchala, až ji karty vyskakovaly z ruky. Tiziano byl u ní jako střela a podával ji chléb."Dáš si noční svačinku, krásko?". Spar se zakousla do pečiva a málem přikousla i Tizianovi prsty. Ke stolečku přisedli i Kety s Tedem. U krbu si zatím POTUT s Bamem a Päenissenem vyprávěli vtipy. Päenissen se nemohl od POTUT odtrhnout a myslel si, že ji Bamovi přebere. Ville se díval do krbu a pil pivo. Po pár minutách se rozhlédl a když viděl, že se všichni dobře baví šel do podkroví. Myslel, že Fay spí a chtěl si také lehnout. Potichounku otevřel dveře. Po tmě šel k posteli a svlékl se do půl těla.
"Haj" uslyšel najednou za sebou. Byla to Fay, seděla na okně a pobaveně ho sledovala.
"Haj, t¨y neespííš? Cö nöhaa? Jëštee bölíí?" podrbal se nervozně na hlavě, ale posadil se naproti ní do okna.
"Stee nëslyšëlii tö duupäníí zë zdölä? Seem skäkälä k öknuu" smála se Fay.
"Në, dölee jë pëkneej kräväl, älee bävěj së, tö ty sëš nëjäkaa smütnaa. Cö jee tii? Cö rämënö? Mëlii smë hö öbaa vyklöubeený. Peeknä böleest, cö? nato Ville.
"Üž jee tö leepšíí, dííväm see nä hveezdy ä sklädäm bäseeň." a Fay se zadívala na oblohu.
"Ty täky pííšeeš?" zdvihl Ville obočí.
"Jën tröškuu. Nëchceeš see näučiit Česky? Tä väšee Fiinštiinä je šíílënä!" rejpala do něj Fay.
"Prö më jee zäsee šíílënä Čeeštiinä, älee m¨h bych tö zküsiit." zadíval se taky na oblohu, odkašlal si a hlubokým hlasem začal zpívat:"Kté tomóv můůj, kté tomóv můůj...". Fay vykulila oči a začala se smát: "Á - chachááá Ville, ty umííš našii hymnü? Nö tö jee näřez!".
"Aspöň see mii pödäřiilö të rözeesmät" rozkašlal se smíchy. Oba se dívali na nebe a po chvilce dostala Fay nápad.
"Vííš cö Ville? Pöjď sii hrät.".
Zdvihl obočí:"Tëď Fej? Cö když seem vpädnöuu?".
Fay se rozesmála: "Älee në täkhlee. Bäsnicky seem mysleelä. Vymyslii prvníí vëtiičkuu ä jä pötöm drühöuu näpöjíím nä tëbee ä taak däl, chäpeeš?".
Ville se usmál, opřel se hlavou o rám okna, zadíval se jí do očí a přemýšlel.
"Hmm" bručel a najednou se k ní naklonil.
"Blöudííš tëmnötöu ä čëkäš " zašeptal. Fay zapřemýšlela, po chvilce se k němu také naklonila.
"Čëkäš kdö späsíí dušii tvöuu".
Ville si přisedl blíž a zadíval se jí opět do očí.
"Töuhäa tee nütíí hlëdaat däl" pokračoval.
"V düšii všäk hölaa pläň" zadívala se mu na rty. Pozvedl ještě víc obočí a podíval se na její rty:
"Tëžký zämeek nä srdcii tveem". A Fay jako by ji nahrál ihned mu odpověděla:
"Klííč k nëmu märnee hlëdäš, stüdeenä tö zeem". Přiblížil se k ní rty téměř na dotek, ale ona najednou ucukla, opřela se hlavou o rám a podívala se ven.
"Sëm ünäveenä, püjdü spät, buudë svíítät." Ville nejdřív nechápal a pak se začal smát. Vytáhl z krabičky cigaretu a strčil ji do pusy. Přimhouřil oči a zapálil si. Díval se na Fay, potom vstal a vzal ji do náruče. Fay se na něj překvapeně podívala.
"Chtëlaas jíít spät, täk tee odnësuu dö pëlëchuu. S töu tvöjii nöhöuu tö nëpüjdee pötiichuu." šeptal.
"Cö tvöjee rämeenö?" řekla Fay.
"Mii hö zäs nähödííš, mäš üž präxii, në?" zubil se skrz cigaretu.
Opatrně ji položil na postel. Zachumlala se do deky. Dívala se jak u okna kouří. Pomalu se ji klížily oči. Ville vyhodil z okna vajgl a svlékl si džíny. Pod nima měl ještě kalhoty od nemocničního pyžama. Sundal i je a švihnul s nima do koutu. Chvíli přemýšlel kam sebou plácnout, ale pak vlezl k Fay. Fay se zavrtěla a schoulila se k němu. Objala ho rukou a zamumlala:" Gabrieli". Ville se nadzvedl a zadíval se naní. Potom ji ale k sobě více přitiskl a usnul také. Celá chata utichla...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Andrejs Andrejs | 14. února 2007 v 20:40 | Reagovat

Fay...Jééééééééééééé...NÁDHERA...DOUFÁM,že to není konec...bo mě to děsně baví...*:)))))))))))))))))))))))))))))))))))

2 POTUTka POTUTka | E-mail | Web | 25. února 2007 v 12:36 | Reagovat

TO JE KRUTÝ: "BRD" =D=D=D

FAKT DĚSNĚ POTUTELNÁ POVÍDKA!!! =D.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama