Vždy s veselým duchem... ;D

Agentky IX

16. února 2007 v 20:23 | Purplefay |  Naše FF
Dobrá investice
Bylo kolem osmé ranní a Jöllgerssen s Petrem byli na nohách. Museli nakrmit psy. Andy s FLY jim pomohly a připravily pro všechny snídani. Ostatní usnuli, tak jak skončili. Päenissen si to popletl a spal v objetí s Bamem. POTUTka ležela opodál před krbem. Kety s Tedem a Spar s Tiziem se všichni váleli na sedačce.
Když ucítili vůni kávy, čaje a rumu tak se probrali. Andy dala na stůl velkou pánev se smaženými vajíčky. A FLY pečivo, sýr a ovoce. Tiziano mžoural rozespale na obří pánev.
"Ste vykradly holky drůbežárnu, co?" chechtal se. Andy ho cinkla lžící přes hlavu:
"Radši bagruj, jinak na tebe nic nezbyde!".Bam zíral na Päenissena:
"POTUT, lásko, co se ti přes noc stalo?! Já myslel, že jsi kočka a ty seš nějakej hybrid?!" a odtáhl ho od sebe. Všichni se řehtali. Spar se kolem sebe rozhlížela.
"Mmm, hele, kde je mistr Valo? Že von nám zdrhnul?!" řekla s plnou pusou.
"Mám pocit, že sem ho viděla jít v noci nahoru. Byl hrozně unavenej, tady před krbem pořád zíval" odpověděla Kety a dala si ruku na Tedovo stehno.
Spar dala na tácek trochu jídla.
"Zanesu to Fay, bude mít hlad".
"Počkej jdu s tebou a vezmu pití" přidala se Kety. Zároveň se zvedly i ostatní agentky, že se za ní půjdou také podívat. Kluci se dál cpali vajíčky.
POTUTka otevřela dveře do pokojíku. Vešly a Spar málem vypadnul tácek s jídlem. Ostatní najednou vydechly:"Hííí". Spar bouchla táckem na stolek. Villeho to probudilo. Rozespale na ně mžoural, kruhy pod očima, vousy zježené, vlasy na všechny strany. Opřel se zádama o záhlaví postele, přičemž z něj sklouzla deka. Zakrývala mu tak akorát klín. Fay se k němu ještě víc přitulila, hlavu položenou na jeho hrudi. Agentky vykulily oči.
"Voni sou nahatý!!! Teda jen Valo, ale Fay má jen spodní prádlo!" hikla POTUT. Ville si zapálil cigaretu a pobaveně se na ně díval
"Stälö see nëcö?". Spar si založila ruce.
"Täk hëlë Välöuunë! Söu tädy dvë pöstëlee, jäktöžee chräpeeš ü Fej?!". Valo vydechl kouř a zasmál se:
"Nö nö, pröstee mii bylaa ziimä, chviilkü smee spöluu këcälii. Jëštee nëcö?". Fay se probudila. Otevřela oči a uviděla kolem svého ramene ruku potetovanou až k zápěstí a když sklouzla pohledem na jeho trup, všimla si na podbřišku Heartagramu. Odtáhla se stranou a přitáhla si deku až k bradě. Překvapeně zírala na agentky. Nechápala co se děje. Spar na ní vyjela:
"Fej, köukeej tö vybäliit. Svädeel të tën zmëtëk?!". Fay vykoktala:
"N-në, Ville jee miilëj, sklädälii smë spöluu jën bäseeň".
"Cože ste??!!", zahučely všechny. Ville se leknutím přimáčkl dozadu na postel.
"No báseň" zopakovala česky Fay. Spar se zamračila:
"A ta báseň bude mít jednu hlavičku, dvě ručičky a dvě nožičky, co?! A za devět měsíců se dozvíme dokonce, jestli to bude TA básnička nebo TEN veršíček, CO?! Dejte mi pušku, ať mu provrtám palici!" zařvala. Ville se naklonil k Fay, objal ji kolem ramen a kývnul na stranu ke Spar.
"Cö tö řvälä?". Spar k němu nakročila, ale v tom se otevřely dveře. Vešel Jöllgerssen.
"Mämee tü nävšteevü, znämeehö ä ptä see pö Fej". Otočil se a odcházel. FLY za ním volala:
"Läskö, kdö jee tö?". Z chodby se ozvalo:
"Gabriel".
Všechny se po sobě podívaly, pak upřely zrak na Fay. Ville se na ní také podíval a trochu přimhouřil oči. Fay jen naprázdno polkla.
Agentky seběhly dolů a Ville se oblékal. Pokukoval po Fay, která nepřítomně hleděla do prázdna.
"Přiivëdü tii hö nähöruu Fej, mätë äsii ö čëm mlüviit, chcëš?" seděl u ní na posteli a zavazoval si botu. Fay sebou trhla, upřela na něj oči a chytila ho kolem krku. V očích měla slzy.
"Älë jä nëvíím cö vlästnee chcii Ville, mäm zë všeehö diivnëj pöciit.". Ville ji otřel slzu z tváře.
Pödíívëj büduu dölee, müžeeš më zävölat, když büdeeš chtíít. Nëch hö, äť tii řëknee, cö chcë ön, hmm?" a objal ji.
Sešel dolů, ukázal Gabrielovi horní dveře,vzal mu Bodyho a šel s ním před chatu. Zapálil si další cigaretu, otevřel plechovku s pivem a drbal vlčáka za ušima. Tomu se to kupodivu líbilo.
Gabriel zaklepal v podkroví na dveře.
"Jo" ozvala se Fay. Vešel a nervozně si k ní sedl. "Ahoj, máš se? Co zranění?".
"Ahoj, si to moc dlouho sám nevydržel. Noha dobrý, Jöllgerssen mi to přešil svýma nitěma, ale chválil si tě. Je veterinář. " zkoušela to na něj Fay trochu jedovatě.
"Tak veterinář, hmm..." dodal ironicky Gabriel a prohlížel si ji.
"Chtěl bych ti něco říct...".
Povídali si. Dlouho. Měli o čem.
Ostatní se venku koulovali. Ville pobíhal s Bodým a tahal se s ním o klacek. Z kůlny vyšli rozchechtaní Petr s Jöllgerssenem.
"Čëmuu see řëhníítee?" ptala se FLY.
"Älee, slyšëlii smee v rädiiü, žë nëjäkaa Jonna Nygren döstälaa dälšíí zächvät vztëkuu ä ödveezlii jii dö sänätöriiaa. Hnëd täk jii üž nëpüsteej." řehtal se Jöllgerssen a Petr dodal:
"Přiizäbiilä nëjäkýhoo dëduu nä üliicii." Agentky otevřely pusu.
"Älee tö jee näšee šëfövä, tä sii öbjeednälä tën ünös!" řekla Spar.
Ville vytřeštil oči a pustil klacek. Body po něm skočil.
"Cöžee?! Jonna?" zařval, sedl si do sněhu, rukou nabral sníh a plácl si ho na obličej:
"Tö jee bëjvälkä. Vönä mii snäd dö köncee žiivötä needä pököj! Jëštee, žee jee pöd zämkeem" mnul si rukama hlavu a čapku si přetáhl přes obličej. Všichni se začali chechtat a agentky na něj házely sníh.
"Kdybyys viidël, köliik näm zä tëbee zäplätiilä. Sëš drähä hvëzdiičkaa, Vilöuuškü" smála se Andy. Body nechápal co se děje a chňapal po létajícím sněhu.
"Féj, zlato moje!" zaječela najednou Spar a hnala ke dveřím chaty, kde stála její přítelkyně opírajíc se o Gabriela.
"Co tu děláte? Chcete našeho idola udusit sněhem?" smála se Fay a objala se se Spar a ostatníma.
"Nö väžëníí, mäm pöciit, žee äkcee jee ü köncee" řekla všem POTUTka, když byli zase u krbu.
"My smee üköl splniilii, tö šëfövä pörüšiilaa smlöuuvü" zubila se Fay.
"Tüdííž jii prächy vräceet nëmüsíímë" dodala Spar. FLY hodila na stůl vak s penězi.
"Říkalas Spar, že si to užiju pozdějc. Takže-" vysypala obsah na stůl. Ostatní vytřeštili oči. Tolik peněz pohromadě jěště neviděli.
"Üžiilii smee sii spölü hödnee hölky. Rözdëlíím tyhlee prächy nä sëdm díluu. Tën sëdmëj döstänee Päenissen, prötöžee tö tähnuul öd zäčätkuu s nämaa ä öprävduu pö¨möhl." řekla FLY a počítala bankovky. Päenissen ji objal kolem krku a vyhrkl:
" Ty möjee slädkä möüchoo.". FLY se na něj zamračila:
" Snäd mötýlkuu! Äbych sii tü tvöuu čäst nënëchälaa, šmëjdee!".
Pařili všichni ještě celý zbytek dne a noc. Ville stihl napsat tři nové texty, s kterými mu trošinku pomohla Fay. Druhý den ráno nastalo velké loučení. Agentky brečely jak želvičky, kluci dělali hrdiny, ale tajně taky zamačkávali slzy.Jöllgerssen otevřel minihangárek a ven vytlačili vrtulník. Za knipl hned sedla Spar s Tiziem a za ně POTUTka s Bamem.
"Až budem v Anglii na Tizianově hradě, tak ti předám žezlo, POTUT." poklepala s úsměvem Spar na knipl.
"Jasně Spar. U moře budeme mít už zajištěnej odlet do USA, viď Bame?" zamrkala na něj POTUTka. "Vot?" ptal se anglicky.
"Bat noting" odsekla mu a hryzla ho do ucha.
Petr vyjel z garáže s džípem. Fay,Gabriel s Bodym, Ville a Päenissen do něj naskákali a pomalu se rozjeli. Vrtulník se vznesl k nebi a zároveň s nimi vzlétli i Kety a Ted. Andy, FLY a Jöllgerssen zůstali u chaty a tak všem mávali.
V Helsinkách se rozloučili s Petrem. Ville se rozhodl, že poletí na nějaký čas s nima do Čech. Zavolal zbytku kapely HIM a oznámil jim, že jedou pracovat na novým CD do Čech. Ti sebou nejdřív u telefonu málem praštili o zem, protože Villeho už málem pohřbili, ale nápad se jim líbil.
Spar zůstala s Tizianem na hradě v Anglii. Koupila mu za peníze od FLY nový balón a oba pořádali vyhlídkové lety nad Backhingemským palácem, aby se turisti mohli strefovat flusancema na paparazzi schované v křoví.
Kety s Tedem odletěli na čas do sladké jižní Francie, kde část peněz věnovala charitě a část investovala do vinice. Rozhodli se pěstovat víno se značkou "Šató Vampire Darkness".
POTUTka s Bamem skončili v USA. Investovala peníze do dvou obchůdků. V jednom prodávala skejty se značkou "Brdskate". Druhý obchůdek byl černý už od dveří. Jmenoval se " Ghotic agents" a zaměřila se hlavně na prodej vysokých bot a různých cool doplňků pro severskou image. Američani byli u vytržení.
Andy a FLY spojili nejen své síly, ale i peníze. Spolu s Jöllgerssenem a Petrem rozšířili svůj pozemek na severu od Helsinek. Nad dveřmi hrdě čněla velká cedule s nápisem:
CHOVNÁ STANICE PRO SEVERSKÁ PLEMENA A NEJEN JE.
Pod ním bylo napsáno menším písmem:
"Jöllgerssen väšee pëjsky vylëčíí,
FLY väšee zvíířëctvö ödblëšíí,
Petr pöřädä zävödy psíích spřëžëníí,
Andy nëpöhrdä änii ö köčiičíí pëstëníí.
Jsmee tü prö väs ä väšee miiläčky,
24 hödiin dënnë Fiinövee ä Čëchäčcii.
Villeho učila Fay a Päenissen v Praze česky. Ville se do této země zamiloval. Učarovaly mu zámky a hrady. Chutnalo mu české pivo a Čeština mu šla tak, že se rozhodl nazpívat šest skladeb na nové CD touto řečí. Fay mu zatím vytvořila obal na Cd. Chtěl namalovat šest andělských žen.
Gabriel odjel do Afriky. Vrhnul se na podnikání s africkými artefakty, opět chtěl být sám a hledat se....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Andrejs Andrejs | 17. února 2007 v 10:31 | Reagovat

JÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...ACH...TO JE BOŽSKÝ...NECHCI KONEC...PROSÍM...*:/

MOC SE TI TO POVEDLO!!!*:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama